Hội nghị "Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản. Tận dụng cơ hội xuất khẩu từ các FTA thế hệ mới"- Phần 1.

Hội nghị được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Trang Trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam,Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai,Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Phi - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc hội nghị .
Ông Nguyễn Hữu Nam Phó Giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI trình bày tham luận về cơ hội và thách thức xuất khẩu nông sản khi Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới  

 

Công ty Richwork của chúng tôi chụp hình lưu niệm với các doanh nghiệp tham dự hội nghị cùng với lãnh đạo của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chủ tịch câu lạc bộ SIYB . 

Hội nghị là cơ hội cho các doanh nghiệp cùng tìm hiểu về thực trạng trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản,cùng tiếp nhận những thông tin hữu ích về cơ hội ,thách thức khi tham gia các FTA thế hệ mới và thảo luận về giải pháp thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản.

 

Trong chương trình hội nghị còn có sự tham gia của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai trưng bày các sản phẩm và dịch vụ .Chúng tôi xin chia sẻ thông tin chi tiết trong phần 2 của hội nghị.

TAGS.