Hội thảo kết nối giao thương và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Hội thảo kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp TPHCM và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp được tổ chức bởi Sở Ngoại Vụ tỉnh Đồng Tháp,Trung tâm xúc tiến thương mại ,du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp ,câu lạc bộ doanh nhân SIYB TP Hồ Chí Minh . Trong hội thảo các doanh nghiệp được giao lưu trao đổi chia sẻ các mô hình kinh doanh và tiếp nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi số . Với sự hỗ ..