Hồ Chí Minh mùa mưa. Hồ Chí Minh thời tiết. Thời tiết việt nam

Xin chào, đây là những người trồng Kenaf. Bây giờ là tháng 4, mùa mưa đang bắt đầu ở Việt Nam. Đây là Hồ Chí Minh. Trời ít mưa hơn khu vực Hà Nội. Hồ Chí Minh mưa ngày càng nhiều. Hôm nay, tôi sẽ cho các bạn xem một bức tranh về mùa mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bầu trời trông như thế nào trước khi trời mưa. Nhiều mây và đột nhiên trời tối! Khi xuất hiện kiểu thời tiết này, bạn có thể đoán..